•  
  •  

Sports- en Leisurecentrum De Boulevard

Project details

Opdrachtgever: Zoom Invest

Sports- en Leisurecentrum De Boulevard

Sportcentrum De Boulevard in Bergen op Zoom kent verscheidene functies en gebruikers.

Door de combinatie van sport- en danszalen, het sportcafé en de in het complex gevestigde McDonalds, staat veiligheid prominent op de agenda.

Jaarlijks inspecteren, controleren en herstellen we (waar nodig) de aanwezige brandscheidingen.

Referenties

Referentie R. Michielsen

Brandveiligheid op orde dankzij periodieke inspectie

Naam: R. Michielsen
Relatie tot project: Hoofd Brandscheidingen

Net als installaties en schilderwerk vragen brandscheidingen en afdichtingen onderhoud. Omdat afdichtingen zich vaak aan het gezichtsveld onttrekken (bijvoorbeeld boven het systeemplafond) en deze na montage bloot staan aan allerlei externe invloeden, is het noodzakelijk hier gerichte aandacht aan te besteden.

Daarbij heeft iedere gebouweigenaar en gebruiker de zorgplicht om volgens het bouwbesluit brand-scheidingen in alle gevallen te laten voldoen aan de WBDBO-eis ten aanzien van vlamdichtheid, stabi-liteit en thermische isolatie.

Bergh Brandscheidingen verzorgt periodiek onderhoud van brandscheidingen, waarbij we afdichtingen inspecteren en waar nodig herstellen. We verstrekken na afloop een registratie van het uitgevoerde onderhoud.

Om als gebruiker grip te houden op de brandveiligheid, biedt Bergh Brandscheidingen een Online Logboek aan.