•  
  •  
  •  

GGZ WNB

Project details

Opdrachtgever: Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord-Brabant (GGZWNB)

GGZ WNB

De instelling voor geestelijke gezondheidszorg GGZ WNB heeft panden op diverse locaties een restyle gegeven.

Onderdeel hiervan was ook om de brandveiligheid aan te pakken.

Bergh Brandscheidingen B.V. zorgde voor een totaaloplossing: brandwerende deuren, beglazing, afdichtingen en kozijnen en betimmeringen.

Referenties

Referentie R. Michielsen

Brandveiligheid op orde dankzij periodieke inspectie

Naam: R. Michielsen
Relatie tot project: Hoofd Brandscheidingen

Net als installaties en schilderwerk vragen brandscheidingen en afdichtingen onderhoud. Omdat afdichtingen zich vaak aan het gezichtsveld onttrekken (bijvoorbeeld boven het systeemplafond) en deze na montage bloot staan aan allerlei externe invloeden, is het noodzakelijk hier gerichte aandacht aan te besteden.

Daarbij heeft iedere gebouweigenaar en gebruiker de zorgplicht om volgens het bouwbesluit brand-scheidingen in alle gevallen te laten voldoen aan de WBDBO-eis ten aanzien van vlamdichtheid, stabi-liteit en thermische isolatie.

Bergh Brandscheidingen verzorgt periodiek onderhoud van brandscheidingen, waarbij we afdichtingen inspecteren en waar nodig herstellen. We verstrekken na afloop een registratie van het uitgevoerde onderhoud.

Om als gebruiker grip te houden op de brandveiligheid, biedt Bergh Brandscheidingen een Online Logboek aan.