Uitvoering onderhoud

Brandveiligheid is een continu proces waarvoor aandacht nodig is. Bergh Brandscheidingen staat voor kwaliteit en om deze kwaliteit te kunnen waarborgen willen wij u wijzen op de zorgplicht vanuit het Bouwbesluit. De gebouweigenaar is verplicht om doorvoeren periodiek en adequaat te inspecteren en waar nodig te herstellen.

In de loop der tijd vinden er mutaties plaats en verbouwingen welke de brandveiligheid niet altijd ten goede komen. Uit ervaring weten wij dat brandscheidingen vaak manco’s vertonen, veroorzaakt door werkzaamheden die in de loop der jaren zijn uitgevoerd. Een extra kabel- of leidingdoorvoer is immers zo aangebracht.

Digitaal beheer van de brandveiligheid

Bergh Brandscheidingen heeft een unieke tool ontwikkeld om de brandveiligheid in combinatie met het onderhoud beheersbaar te maken. Door aangebrachte voorzieningen een unieke code te geven kan een doorbreking van een afdichting of een nieuwe doorvoer gemeld worden. Direct, of indien gewenst gelijktijdig met de eerstvolgende onderhoudsronde, kunnen we het herstel uitvoeren.

Uitvoering onderhoud Bergh Brandscheidingen BV 004

Werking digitaal logboek

De hoofddoelstelling van onze applicatie is het instant houden en beheersbaar maken van de brandveiligheid. In één oogopslag moet zichtbaar zijn wat de status is van de brandveiligheid.

Om dit te bereiken voegen we de gebruiksvergunningsplattegronden met compartimentering toe aan het systeem. Hierop wordt de beschikbare data vastgelegd van afdichtingen,(eventueel branddeuren, kleppen, beglazing, rolschermen kunnen ook worden toegevoegd).

Het systeem is volledig digitaal inzichtelijk. Een afgedrukte versie kan soms noodzakelijk zijn om het geheel te kunnen delen met andere partijen (bijvoorbeeld voor een aanbesteding van verbouwingswerkzaamheden). Het maken van een afdruk naar PDF of printer is daarom mogelijk vanuit de applicatie.

Uitvoering onderhoud Bergh Brandscheidingen BV 001 Uitvoering onderhoud Bergh Brandscheidingen BV 002

Gegevens altijd up-to-date beschikbaar:

Vanaf ieder apparaat met internet en via de app op Smartphone (Android) zijn de gegevens te raadplegen. Ook als er even geen internet beschikbaar is, kunnen de gedownloade gegevens in de app worden ingezien en bewerkt waarbij op een later tijdstip alles geüpload wordt naar de server.

We hebben voor deze opzet gekozen omdat in gebouwen met veel beton, metselwerk of staal de verbinding van 3G of 4G niet optimaal is of omdat er niet met een dataverbinding gewerkt mag worden (bijvoorbeeld bij gevoelige apparatuur in ziekenhuizen of bij een verbod op communicatiemiddelen zoals in een penitiaire inrichting).

Gebruiksvriendelijk:

Op ieder niveau moet de bediening eenvoudig en doelmatig zijn: onze applicateurs moeten hun werk met behulp van de app eenvoudiger en sneller kunnen doen dan bij een handmatige registratie. Vanaf het moment van invoeren in het systeem is de informatie zichtbaar op ieder niveau.

Voor de gebruiker wordt er een inlog beschikbaar in een overzichtelijke web-omgeving. Na te zijn ingelogd met een eigen e-mailadres en wachtwoord, kan de gebruiker aan de slag. Dit kan handig zijn om bijvoorbeeld controlerende instanties of derden direct inzicht te geven in de informatie.

Bij het openen van het project is zichtbaar welke afdichtingen de status “goed” hebben en welke “onbekend” of “doorbroken” (resp. groen, oranje en rood). Bij bestaande afdichtingen van derden kiezen wij ervoor deze ook in de registratie toe te voegen. Als we de indruk hebben dat deze correct zijn uitgevoerd (bijvoorbeeld conform de NiVBR-richtlijnen of de praktijkrichtlijnen van het verwerkte product) geven we dat aan met een blauwe stip op de plattegrond.

Uitvoering onderhoud Bergh Brandscheidingen BV 003 Uitvoering onderhoud Bergh Brandscheidingen BV 005

Melden van een doorbroken afdichting:

We kunnen gebruikers en onderhoudspartijen toegang geven tot de applicatie waardoor het melden van doorbroken afdichtingen of gemaakte sparingen mogelijk wordt. Iedere applicatie is voorzien van een QR-code en via de te downloaden app of via de website kan men een mankement melden.

Nieuwe doorbraken

Zonder QR code kan men een rode stip op de plattegrond plaatsen en daarmee de exacte locatie doorgeven van de doorbraak. Dit vereenvoudigt het zoeken naar de doorbraak.

 

Online Logboek

Aantoonbaar brandveilig

Om als eigenaar/gebruiker grip te houden op de brandveiligheid, biedt Bergh Brandscheidingen B.V. een Online Logboek.

Lees verder

Brandveiligheid op orde dankzij periodieke inspectie

"Net als installaties en schilderwerk vragen brandscheidingen en afdichtingen onderhoud...." Lees verder

Naam: R. Michielsen
Relatie tot project: Hoofd Brandscheidingen

Brandveilig Bravis

In een recordtempo is het Bravis ziekenhuis brandveilig gemaakt. En dat is méér dan gelukt!

Opdrachtgever: Bravis ziekenhuis