Online logboek

De zorgplicht verplicht de eigenaar ervoor te zorgen dat er geen gevaar voor veiligheid of gezondheid bestaat. Het schenden van de zorgplicht is strafbaar.

De woningwet kent in artikel 1b een verbod op het gebruiken van een bouwwerk als dat niet voldoet aan de voorschriften voor bestaande bouw uit het Bouwbesluit 2012. De formulering van dit verbod is zodanig dat de plicht om te voldoen niet nadrukkelijk bij één partij ligt, maar dat iedereen die kan zorgen voor het herstellen van een mogelijke strijdigheid hierop kan worden aangesproken. Het is dus niet alleen verboden om een bouwwerk dat afwijkt van de regels te gebruiken, het is ook verboden om een bouwwerk dat niet aan de regels voldoet te laten gebruiken. Zowel eigenaar als gebruiker zijn dus aansprakelijk voor een gebouw dat niet voldoet aan de regels en/of gebruik dat in strijd is.

 

Gevaar

Wij begrijpen het probleem om te garanderen dat het gebouw altijd voldoet aan de brandveiligheidseisen. Direct na het aanbrengen van de voorzieningen staat het gebouw bloot aan invloeden van buitenaf welke de brandveiligheid beïnvloeden. Vaak komen deze invloeden voort vanuit onverschilligheid, onachtzaamheid en onwetendheid.

Medewerkers en derden welke werkzaamheden uitvoeren aan en rond de brandscheidingen dienen een duidelijke instructie mee te krijgen wat men moet doen om als men een afdichting doorbreekt.

Naast een goed beleid is dus een beheerprogramma onmisbaar.

Aantoonbaar brandveilig

Om als eigenaar/gebruiker grip te houden op de brandveiligheid, biedt Bergh Brandscheidingen B.V. een Online Logboek waarbij de beheerder de volgende voordelen heeft:

  • Actueel dashboard met overzicht van brandveiligheid
  • Mogelijkheid tot het registreren van gebreken in het veld of vanuit de online beheeromgeving
  • Registratie van onderhoud
  • Vastleggen van uitgevoerde periodieke inspecties
  • Vastleggen van toegepaste producten

Uitvoering onderhoud Bergh Brandscheidingen BV 001

Mutaties eenvoudig doorgeven

Door middel van de QR-code kunnen in de toekomst mutaties door installateurs worden aangegeven. Hierbij scant de installateur de code en geeft online aan dat deze doorvoer doorbroken is. Hierdoor heeft u altijd een overzicht over de eventueel voorkomende manco`s welke opgelost dienen te worden.

Bergh Brandscheidingen B.V. | Online logboek

Meer weten over ons online logboek: neem vrijblijvend contact op.

Brandveiligheid op orde dankzij periodieke inspectie

"Net als installaties en schilderwerk vragen brandscheidingen en afdichtingen onderhoud...." Lees verder

Naam: R. Michielsen
Relatie tot project: Hoofd Brandscheidingen

Brandveilig Bravis

In een recordtempo is het Bravis ziekenhuis brandveilig gemaakt. En dat is méér dan gelukt!

Opdrachtgever: Bravis ziekenhuis