Inspectie en advies

Bergh Brandscheidingen B.V. biedt u totaaloplossingen voor het brandveilig gebruik van uw pand. De eerste stap is het geven van een passend advies. Onze brandveiligheidsadviseurs inspecteren het object op het gebied van brandveiligheid. Dit kan gaan van een eenvoudige controle van de aangebrachte voorzieningen tot een integrale brandveiligheidsscan.

Werkwijze met plan van aanpak

Onze werkwijze kenmerkt zich door de proactieve instelling van onze medewerkers, de hoge mate van flexibiliteit en het bewustzijn van de omgeving waarin wij aan het werk zijn. In een passend plan van aanpak houden we specifiek rekening met wensen en eisen van gebruikers en bezoekers van het object. Deze vertalen wij in onze werkmethode en de daarvoor noodzakelijke voorzieningen op de werkplek.

In eerste instantie volgen wij de wet- en regelgeving zoals het Bouwbesluit en bepalen wij de best passende oplossing in uitvoering, gebruik en beheer. Door correct invulling te geven aan de eisen van het Bouwbesluit, zorgt Bergh Brandscheidingen B.V. voor een haalbaar brandveiligheidsplan waarbij wij op een zo economisch mogelijk manier een veilige situatie creëren die tevens aansluit op uw specifieke wensen.

Verzekeringseisen:

De eisen kunnen scherper zijn door aanvullende eisen vanuit verzekeringsoogpunt. Wij hebben projecten gerealiseerd waarbij deze eisen ver boven het wettelijk minimum lagen met brandwerendheden tot 240 minuten. Dit vergt een bijzondere aanpak met producten en oplossingen die dit aankunnen. Vaak is daarbij nog een extra goedkeuring nodig in de vorm van een keurmerk zoals FM-Approved materialen.

Rapportage:

Een heldere rapportage is van belang bij de communicatie met de brandweer/bevoegd gezag. Onze rapportage is voorzien van een duidelijke uiteenzetting met betrekking tot wettelijke eisen, geconstateerde gebreken en voorgestelde praktische oplossingen.

Vanuit onze expertise kunnen wij u adviseren en ontzorgen met behulp van:

  • Inspectie brandveiligheid
  • Integrale brandveiligheidsrapportages
  • Aanvullende brandveiligheidseisen vanuit verzekering
  • Beheersbaarheid van brand
  • Omgevings- en gebruiksvergunningen
  • Ontruimingsplannen
  • Brandoverslagberekeningen
  • Risicogerichte brandveiligheidsbenadering / FSE
  • Advies omtrent opslag en verwerking van gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld PGS15)

Online Logboek

Aantoonbaar brandveilig

Om als eigenaar/gebruiker grip te houden op de brandveiligheid, biedt Bergh Brandscheidingen B.V. een Online Logboek.

Lees verder

Alles is goed verlopen, we hebben weinig hinder ondervonden

"Alles is goed verlopen, we hebben weinig hinder ondervonden tijdens..." Lees verder

Naam: Bewoner

Waterweg Wonen Vlaardingen

In 2017 vroeg Woningcorporatie Waterweg Wonen ons een opgave te doen voor het brandveiliger maken van 2 complexen; De Billitonflat en De Wetering in Vlaardingen......

Opdrachtgever: Waterweg Wonen