Gecertificeerde brandwerende afdichtingen

Om te voorkomen dat een brand zich uitbreidt binnen een pand is een goede brandcompartimentering van belang. De compartimentering dient in zijn geheel in stand te blijven bij een brand. Zelfs de kleinste openingen in deze scheidingen kunnen er voor zorgen dat rook en gassen verspreiden naar bijvoorbeeld vluchtwegen. Deze openingen zijn vaak gemaakt om kabels, (kunststof)leidingen of ventilatiekanalen door te voeren.

Wanden, vloeren, gevels en daken die zijn aangewezen als brandscheiding, moeten volgens artikel 2.10 van het bouwbesluit voldoen aan een bepaalde mate van weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO).

In bestaande situaties zien we maar al te vaak gebreken, zoals het onvakkundig aanbrengen van afdichtingen of het toepassen van niet-brandwerende materialen. Daarnaast pleegt de gebouweigenaar vaak geen of onvoldoende onderhoud nadat het gebouw is opgeleverd. Als gevolg daarvan zijn beschadigingen en veroudering van brandwerende afdichtingen aan de orde van de dag. Alleen met de juiste afdichting van doorvoeringen kan branddoorslag worden voorkomen.

Bergh Brandscheidingen B.V. brengt brandwerende afdichtingen aan in nieuwe en bestaande gebouwen. Voor het afdichten passen we gecertificeerde producten toe die zijn afgestemd op de situatie en voldoen aan de gestelde eisen. Op deze manier is het mogelijk om brandwerendheden te garanderen van 30, 60, 90 of zelfs meer dan 120 minuten.

Om als gebruiker grip te houden op de brandveiligheid, legt Bergh Brandscheidingen B.V. de verplichte registratie en inspectie in een Online Logboek vast. 

Online Logboek

Aantoonbaar brandveilig

Om als eigenaar/gebruiker grip te houden op de brandveiligheid, biedt Bergh Brandscheidingen B.V. een Online Logboek.

Lees verder

Alles wat nodig is bieden zij onder één dak

"Wij zijn zeer tevreden over de samenwerking en onderlinge communicatie..." Lees verder

Naam: Carina Scheepers
Relatie tot project: Coördinator Service

Brandveilige parkeergarage

De brandveiligheid van parkeergarages is vaak ver onder de maat.

Opdrachtgever: MVGM, Eigen Haard, MN-wonen