Brandcompartimentering

Gebouwen dienen conform het Bouwbesluit voorzien te zijn van verschillende brand- en rookcompartimenten. Dit met als doel de omvang van de brand te kunnen beperken en veilig vluchten mogelijk te maken van de aanwezige personen.

Een compartiment heeft conform artikel 2.10 afhankelijk van het beoogde gebruik een bepaalde omvang en weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag, de WBDBO-eis. Om aan deze eisen aantoonbaar te kunnen voldoen dienen alle onderdelen in deze scheiding te voldoen aan deze eis. Dit is de tijdsduur (in minuten) dat een constructie zijn scheidende functie kan vervullen bij blootstelling aan een standaardbrand.

Vanuit de wet- en regelgeving worden niet vaak eisen gesteld welke hoger zijn dan 60minuten. Verzekeraars en natuurlijk gebouweigenaren zelf kunnen ervoor kiezen hogere eisen te stellen om bijvoorbeeld de bedrijfscontinuïteit te waarborgen bij een eventuele brand.

Wij bieden oplossingen aan van 20 tot 240 minuten brandwerendheid. De WBDBO-eis heeft conform de NEN6069 een onderverdeling in verschillende criteria

 • Vlamdichtheid betrokken op de afdichting (E)
  De scheidingsconstructie voorkomt dat vlammen en hete gassen doordringen tot de niet-verhitte zijde. Dit betekent dat tijdens brand geen grote openingen of spleten in de constructie mogen ontstaan.
 • Thermische isolatie betrokken op de oppervlaktetemperatuur (I)
  De scheidingsconstructie beperkt de temperatuurstijging aan de niet-verhitte zijde tot maximaal 180 °C lokaal of 140 °C gemiddeld.
 • Thermische isolatie betrokken op de warmtestraling (W)
  De scheidingsconstructie zorgt ervoor dat de warmtestraling niet groter wordt dan 15 kW/m2 op een afstand van 1 m aan de niet-verhitte zijde van de scheiding.
 • Dragende functie (R)
  De scheidingsconstructie bezwijkt niet

Bergh Brandscheidingen B.V. levert en monteert:

Online Logboek

Aantoonbaar brandveilig

Om als eigenaar/gebruiker grip te houden op de brandveiligheid, biedt Bergh Brandscheidingen B.V. een Online Logboek.

Lees verder

Brandveiligheid op orde dankzij periodieke inspectie

"Net als installaties en schilderwerk vragen brandscheidingen en afdichtingen onderhoud...." Lees verder

Naam: R. Michielsen
Relatie tot project: Hoofd Brandscheidingen

Brandveilig Bravis

In een recordtempo is het Bravis ziekenhuis brandveilig gemaakt. En dat is méér dan gelukt!

Opdrachtgever: Bravis ziekenhuis